Przedsiębiorcy składają obowiązkowe sprawozdania z korzystania ze środowiska najczęściej w wydziałach środowiska właściwego urzędu. Właściwy Urząd Marszałkowski danego województwa określamy na podstawie adresu siedziby zobowiązanego podmiotu gospodarczego.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych
Wydział Środowiska
ul. Aleksandra Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

Dział Opłat Środowiskowych

Kierownik
Anna Regner-Mikluszka tel. 71 770 42 63, pok. 304

Zbiorcze Zestawienia Danych o Odpadach (Wojewódzki System Odpadowy)

fax 71 770 43 38
Jadwiga Chruścicka tel. 71 770 43 42, pok. 309
Sylwia Wujda tel. 71 770 43 50, pok. 308
Magdalena Melnarowicz tel. 71 770 43 41, pok. 308

Opłaty za Składowanie Odpadów

Paulina Łotocka-Furdykoń tel. 71 770 42 85, pok. 309

Opłaty za Wprowadzanie Gazów lub Pyłów do Powietrza

Marlena Moskaluk tel. 71 770 43 44, pok. 309-1
Ilona Ciechanowicz tel. 71 770 43 46, pok. 309-1
Katarzyna Mróz-Rączka tel. 71 770 43 45, pok. 309-1

Opłaty za Pobór Wód i Wprowadzanie Ścieków do Wód lub Ziemi

Agnieszka Walczak tel. 71 770 43 48, pok. 308-1


Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław
79 1090 2398 0000 0006 0801 5985 (Wrocław)
52 1090 2398 0000 0006 0801 5986 (Jelenia Góra)
25 1090 2398 0000 0006 0801 5987 (Legnica)
95 1090 2398 0000 0006 0801 5988 (Wałbrzych)

(na przelewie proszę określić czego opłata dotyczy i za jaki okres)

Opłata produktowa:
11 1090 2398 0000 0001 0061 0112


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska i Geologii
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Sekretariat tel. 056 62-18-201, fax. 056 62-18-553
Informacja tel.: 056 62-18-200


Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Województwo Kujawsko-Pomorskie Fundusz Ochrony Środowiska
PKO BP SA 2 Oddział w Toruniu
Numer 60 1020 5011 0000 9602 0119 6195


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
telefon: 81 44 16 600
fax: 81 44 16 602
email: info@lubelskie.pl
NIP: 712-24-10-470
REGON: 431028631

Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
PKO BP S.A. ODDZIAŁ LUBLIN
90 1020 3150 0000 3802 0047 7448


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Pokój 314 (budynek Starostwa)
tel. 068 45-65-221 Katarzyna Tomkiewicz dla podmiotów z powiatu zielonogórskiego, międzyrzeckiego i wschowskiego
tel. 068 45-65-221 Joanna Michałowska dla podmiotów z m. Gorzowa Wlkp., pow. gorzowskiego i krośnieńskiego
tel. 068 45-65-387 Agnieszka Górna dla podmiotów z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i z m. Zielonej Góry

Pokój 353B
tel. 068 45-65-555 Halina Kościk dla podmiotów z powiatu świebodzińskiego, sulęcińskiego i spoza woj. lubuskiego
tel. 068 45-65-300 Katarzyna Pankiewicz dla podmiotów z powiatu nowosolskiego, słubickiego, żarskiego

Siedziba w Gorzowie Wlkp.

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

tel. 095 73-90-373 Marzanna Balcerkiewicz-Kunik – tylko korekty do I pół. 2010r. dla podmiotów z Gorzowa Wlkp., pow. gorzowskiego, słubickiego

tel. 095 73-90-373 Elżbieta Świderska tylko korekty do I pół. 2010r. dla podmiotów z pow. międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego

Opłata produktowa, składowanie odpadów

Pokój 314 (budynek Starostwa)
tel. 068 45-65-387 Bartłomiej Kowalski

Składowanie odpadów, baterie i akumulatory

Pokój 314 (budynek Starostwa)
tel. 068 45-65-387 Magda Pycia

Księgowanie wpływów z opłat, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami

Pokój 354
tel. 068 45-65-335/336 Marta Kondarewicz, Grażyna Nowak, Renata Zakrzewska

Rozpatrywanie wniosków opłat podwyższonych, umorzeń, windykacja opłat

Pokój 328
tel. 068 45-65-406 Julita Sołkiewicz
tel. 068 45-65-476 Dorota Rutka

Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych

Pokój 329
tel. 068 45-65-496 Renata Wontor


Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Getin Noble Bank S.A. Centrala
97 1560 0013 2483 0674 1808 0091

UWAGA: W opisie przelewu należy podać: Regon; wpłata za (podać okres – półrocze i rok); komponent jakiego opłata dotyczy (woda, ścieki, emisja, odpady). Kwotę opłaty zaokrągla się do pełnych złotych.

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Osobiście korespondencję można składać w Biurze Podawczym – IV piętro pok. 403.

Drugi egzemplarz wykazu należy przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16
90-743 Łódź

Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI
Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Łodzi
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001

Należy dodać w tytule wpłaty np. „opłata za emisję I półrocze 2011 r.”

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska
al. Piłsudskiego 8
V piętro, pokój 505
tel.- fax (+42) 663-35-40 – powiaty: bełchatowski, brzeziński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki
tel. (+42) 663- 35 41 – powiaty: łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, miasto Łódź, kutnowski, opoczyński, radomszczański, rawski, sieradzki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, PKP, skierniewicki; fax (+42) 663-35-32
e-mail: woda@lodzkie.pl

Należne opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi należy wpłacić na konto:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi
13 1240 3073 1111 0010 0269 1160

Należy dodać w tytule wpłaty np. za udostępnienie informacji o środowisku.


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Ul. Racławicka 56
30 – 017 Kraków

oraz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Lipowa 4 c
30-702 Kraków
sekretariat – 5 piętro
w sprawach dot. powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego i m. Krakowa

Delegatura w Tarnowie
ul. Krasińskiego 7a
33-100 Tarnów
w sprawach dot. powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, proszowickiego i m. Tarnów

Delegatura w Nowym Sączu
ul. Fabryczna 11
33-300 Nowy Sącz
w sprawach dot. powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i m. Nowy Sącz


Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Ul. Basztowa 22
31 – 156 Kraków

Kredyt Bank S.A.
II Oddział Kraków
90 1500 1487 1214 8001 9686 0000

W opisie przelewu należy podać: „Regon; wpłata za (podać okres – półrocze i rok); komponent jakiego opłata dotyczy (woda, ścieki, emisja, odpady)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWóDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Departament Opłat Środowiskowych
03 – 469 Warszawa
ul. Skoczylasa 4
(+48 22) 5979-686
(+48 22) 5979-629
oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

Numer konta, na które należy wnosić opłatę produktową:
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
31 1240 1037 1111 0000 0698 8102

Numer konta, na które należy wnosić opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach:
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
96 1240 1037 1111 0010 3123 5928

Numer konta, na które należy wnosić opłaty za substancje kontrolowane:
Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa
45 1240 1037 1111 0010 0894 9544

Rodzaje opłat:
E – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
W – pobór wód
Ś – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
O – składowanie odpadów
OP – opłata produktowa
SK – substancje kontrolowane
BiA – baterie i akumulatory

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: (+48) 77 44 29 310 do 319
e-mail: dos@umwo.opole.pl
Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

16 1160 2202 0000 0000 4089 4067

Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, IV Piętro
35-010 Rzeszów
Telefon: (0 17) 850-17-00
Fax: (0 17) 850-17-01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl
Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 085 74 97 460
fax. 085 74 97 472
Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Województwo Podlaskie
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
47 1540 1216 2001 4405 2403 0001

Podmioty z terenu:
Miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot
Powiatów: gdańskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego oraz wejherowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Drugi egzemplarz ewidencji należy przesłać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk

Natomiast podmioty z terenu:
Miasta: Słupsk
Powiatów: chojnickiego, bytowskiego, człuchowskiego, kartuskiego, lęborskiego oraz słupskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Zespół Zamiejscowy w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk

Drugi egzemplarz ewidencji należy przesłać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Delegatura w Słupsku
ul. Kniaziewicza 30
76-200 Słupsk

Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU
Kredyt Bank S.A. II oddział Gdańsk
97 1500 1171 1211 7001 6391 0000

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
UL. LIGONIA 46
40-037 KATOWICE
tel.:(32) 7835647 lub 7835646 lub 7835645 lub 7835644 lub 7835643
Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Bank PKO S.A.
38 1240 6292 1111 0010 5063 9022

Ważne – przykłady właściwego opisu przelewów

W celu prawidłowego zaksięgowania opłaty za korzystanie ze środowiska, w opisie przelewu należy wskazać zarówno płatnika (nr REGON), okres należności i rodzaj opłaty (Emisja, Woda, Ścieki, Odpady itp.) za korzystanie ze środowiska np.:

„REGON-999999999 – … PÓŁROCZE 2009 ODPADY”.

„REGON-999999999 – … PÓŁROCZE 2009 EMISJA”.

Jeżeli otrzymaliście Państwo UPOMNIENIE, to po skontaktowaniu się telefonicznie z osobą, która je wystawiła (imię i nazwisko oraz nr telefonu są podane w lewym dolnym rogu upomnienia) i uzyskaniu informacji o aktualnej kwocie należnych odsetek wystarczy, że w tytule przelewu wpiszecie Państwo numer upomnienia:

Upomnienie
rr/mm/dd/xxxxx

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Oddział Opłat Ekologicznych
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

oraz zgodnie z art. 286 ust. 1b ustawy POŚ podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wymienione wykazy także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska na adres:

Inspekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-955 Kielce
skr. poczt. 59

Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Kielcach
87 2030 0045 1110 0000 0114 2460
- z dopiskiem czego dotyczy wpłata, za jaki okres

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Tel.: (89) 512 54-40
Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Bank Pekao S.A.
66 1240 5598 1111 0010 3383 1773

Przelew należy opisać wyszczególniając: półrocze danego roku oraz komponent jakiego opłata dotyczy – woda (W), ścieki (Ś), emisja (E), odpady (O)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Departament środowiska
Plac Wolności 18
61 – 739 Poznań
tel.: 61 626 64 00
faks: 61 626 64 01
e–mail: dsr.sekretariat@umww.pl
Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu
29 1020 4027 0000 1502 1080 9731

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Telefony:
1. opłaty za emisję wg. powiatów:
- (91) 4410269 dla powiatów: białogardzkiego, drawskiego, koszalińskiego, szczecineckiego, sławieńskiego oraz miasta Koszalin;
- (91) 4410267 dla miast: Szczecin i Świnoujście;
- (91) 4410268 dla powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego;
- (91) 4410270 dla powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, łobeskiego, polickiego, świdwińskiego.

2. opłaty za wodę i ścieki wg. powiatów:
- (91) 4410265 dla powiatów: gryfickiego, gryfińskiego, goleniowskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, miast: Szczecin i Świnoujście;
- (91) 4410266 dla powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, myśliborskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego i miasta Koszalin;

3. opłaty za składowanie odpadów:
-(91) 4410283

fax: (91) 4892141
e-mail: srodowisko@wzp.pl

Drugi egzemplarz ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska, zgodnie z art. 286 ust.6 ustawy POŚ, należy przedłożyć także do: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
ul.Wały Chrobrego 4
70-504 Szczecin

Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Bank PKO BP S.A. Oddział Szczecin
nr: 26 1020 4795 0000 9702 0222 5837

Szukane wyrażenia: