Przedsiębiorcy składają obowiązkowe sprawozdania z korzystania ze środowiska najczęściej w wydziałach środowiska właściwego urzędu. Właściwy Urząd Marszałkowski danego województwa określamy na podstawie adresu siedziby zobowiązanego podmiotu gospodarczego.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych
Wydział Środowiska
ul. Aleksandra Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

Dział Opłat Środowiskowych

Kierownik
Anna Regner-Mikluszka tel. 71 770 42 63, pok. 304

Zbiorcze Zestawienia Danych o Odpadach (Wojewódzki System Odpadowy)

fax 71 770 43 38
Jadwiga Chruścicka tel. 71 770 43 42, pok. 309
Sylwia Wujda tel. 71 770 43 50, pok. 308
Magdalena Melnarowicz tel. 71 770 43 41, pok. 308

Opłaty za Składowanie Odpadów

Paulina Łotocka-Furdykoń tel. 71 770 42 85, pok. 309

Opłaty za Wprowadzanie Gazów lub Pyłów do Powietrza

Marlena Moskaluk tel. 71 770 43 44, pok. 309-1
Ilona Ciechanowicz tel. 71 770 43 46, pok. 309-1
Katarzyna Mróz-Rączka tel. 71 770 43 45, pok. 309-1

Opłaty za Pobór Wód i Wprowadzanie Ścieków do Wód lub Ziemi

Agnieszka Walczak tel. 71 770 43 48, pok. 308-1Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska i Geologii
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Sekretariat tel. 056 62-18-201, fax. 056 62-18-553
Informacja tel.: 056 62-18-200


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
telefon: 81 44 16 600
fax: 81 44 16 602
email: info@lubelskie.pl
NIP: 712-24-10-470
REGON: 431028631


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Pokój 314 (budynek Starostwa)
tel. 068 45-65-221 Katarzyna Tomkiewicz dla podmiotów z powiatu zielonogórskiego, międzyrzeckiego i wschowskiego
tel. 068 45-65-221 Joanna Michałowska dla podmiotów z m. Gorzowa Wlkp., pow. gorzowskiego i krośnieńskiego
tel. 068 45-65-387 Agnieszka Górna dla podmiotów z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i z m. Zielonej Góry

Pokój 353B
tel. 068 45-65-555 Halina Kościk dla podmiotów z powiatu świebodzińskiego, sulęcińskiego i spoza woj. lubuskiego
tel. 068 45-65-300 Katarzyna Pankiewicz dla podmiotów z powiatu nowosolskiego, słubickiego, żarskiego

Siedziba w Gorzowie Wlkp.

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

tel. 095 73-90-373 Marzanna Balcerkiewicz-Kunik – tylko korekty do I pół. 2010r. dla podmiotów z Gorzowa Wlkp., pow. gorzowskiego, słubickiego

tel. 095 73-90-373 Elżbieta Świderska tylko korekty do I pół. 2010r. dla podmiotów z pow. międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego

Opłata produktowa, składowanie odpadów

Pokój 314 (budynek Starostwa)
tel. 068 45-65-387 Bartłomiej Kowalski

Składowanie odpadów, baterie i akumulatory

Pokój 314 (budynek Starostwa)
tel. 068 45-65-387 Magda Pycia

Księgowanie wpływów z opłat, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami

Pokój 354
tel. 068 45-65-335/336 Marta Kondarewicz, Grażyna Nowak, Renata Zakrzewska

Rozpatrywanie wniosków opłat podwyższonych, umorzeń, windykacja opłat

Pokój 328
tel. 068 45-65-406 Julita Sołkiewicz
tel. 068 45-65-476 Dorota Rutka

Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych

Pokój 329
tel. 068 45-65-496 Renata Wontor

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Osobiście korespondencję można składać w Biurze Podawczym – IV piętro pok. 403.

Drugi egzemplarz wykazu należy przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16
90-743 Łódź


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Ul. Racławicka 56
30 – 017 Kraków

oraz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Lipowa 4 c
30-702 Kraków
sekretariat – 5 piętro
w sprawach dot. powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego i m. Krakowa

Delegatura w Tarnowie
ul. Krasińskiego 7a
33-100 Tarnów
w sprawach dot. powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, proszowickiego i m. Tarnów

Delegatura w Nowym Sączu
ul. Fabryczna 11
33-300 Nowy Sącz
w sprawach dot. powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i m. Nowy Sącz


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Departament Opłat Środowiskowych
03 – 469 Warszawa
ul. Skoczylasa 4
(+48 22) 5979-686
(+48 22) 5979-629
oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel.: (+48) 77 44 29 310 do 319
e-mail: dos@umwo.opole.pl

Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, IV Piętro
35-010 Rzeszów
Telefon: (0 17) 850-17-00
Fax: (0 17) 850-17-01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl
Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 085 74 97 460
fax. 085 74 97 472

Podmioty z terenu:
Miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot
Powiatów: gdańskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego oraz wejherowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Drugi egzemplarz ewidencji należy przesłać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 293
80-001 Gdańsk

Natomiast podmioty z terenu:
Miasta: Słupsk
Powiatów: chojnickiego, bytowskiego, człuchowskiego, kartuskiego, lęborskiego oraz słupskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Zespół Zamiejscowy w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk

Drugi egzemplarz ewidencji należy przesłać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Delegatura w Słupsku
ul. Kniaziewicza 30
76-200 Słupsk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
UL. LIGONIA 46
40-037 KATOWICE
tel.:(32) 7835647 lub 7835646 lub 7835645 lub 7835644 lub 7835643

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Oddział Opłat Ekologicznych
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

oraz zgodnie z art. 286 ust. 1b ustawy POŚ podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wymienione wykazy także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska na adres:

Inspekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-955 Kielce
skr. poczt. 59

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Tel.: (89) 512 54-40
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Departament środowiska
Plac Wolności 18
61 – 739 Poznań
tel.: 61 626 64 00
faks: 61 626 64 01
e–mail: dsr.sekretariat@umww.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska
Biuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Telefony:
1. opłaty za emisję wg. powiatów:
- (91) 4410269 dla powiatów: białogardzkiego, drawskiego, koszalińskiego, szczecineckiego, sławieńskiego oraz miasta Koszalin;
- (91) 4410267 dla miast: Szczecin i Świnoujście;
- (91) 4410268 dla powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego;
- (91) 4410270 dla powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, łobeskiego, polickiego, świdwińskiego.

2. opłaty za wodę i ścieki wg. powiatów:
- (91) 4410265 dla powiatów: gryfickiego, gryfińskiego, goleniowskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, miast: Szczecin i Świnoujście;
- (91) 4410266 dla powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, myśliborskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego i miasta Koszalin;

3. opłaty za składowanie odpadów:
-(91) 4410283

fax: (91) 4892141
e-mail: srodowisko@wzp.pl

Drugi egzemplarz ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska, zgodnie z art. 286 ust.6 ustawy POŚ, należy przedłożyć także do: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
ul.Wały Chrobrego 4
70-504 Szczecin

Szukane wyrażenia: