Część zewnętrzna serwisu, mająca charakter informacyjny, jest dostępna zawsze i dla każdego całkowicie za darmo, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów lub wykonywania jakichkolwiek działań. Opłacie podlegać będzie tylko i wyłącznie generowanie sprawozdań oraz obliczanie opłat środowiskowych za pomocą naszej aplikacji.

Nasza aplikacja do naliczania opłat środowiskowych aktualnie obsługuje dwa obszary: zanieczyszczenie powietrza spowodowane emisją spalin przez silniki spalinowe oraz emisją gazów i pyłów przez kotłownie zasilane koksem, węglem, miałem, gazem, olejem opałowym itp. Kolejne moduły będą udostępniane stopniowo.

Wraz z początkiem lipca 2012 roku wprowadzamy opłaty za korzystanie z naszej aplikacji. Opłaty będą naliczane za każdy rok sprawozdaniowy.

Aktualnie udostępniamy 2 rodzaje kont użytkownika:

1) Konto indywidualne – dla firm rozliczających się samodzielnie.
Koszt każdego roku sprawozdaniowego (2 sprawozdania za 2 półrocza) to 50 zł netto.

2) Multikonto – dla firm księgowych / rachunkowych oraz podmiotów wykonujących sprawozdania usługowo dla swoich klientów.
Koszt każdego roku sprawozdaniowego (2 sprawozdania za 2 półrocza) to 500 zł netto z ograniczeniem do 100 obsługiwanych podmiotów.
UWAGA PROMOCJA! Dla pierwszych 100 użytkowników multikont rok sprawozdaniowy w cenie tylko 300 zł netto!
Jeśli podmiot obsługuje więcej niż 100 klientów należy założyć kolejne konto.

Utworzyliśmy również konto demonstracyjne:
Login: DEMO123 (wielkość liter ma znaczenie)
Hasło: DEMO123 (wielkość liter ma znaczenie)

Aplikacja umożliwia tworzenie sprawozdań za korzystanie ze środowiska za lata od 2009 do 2012. Jeśli są Państwo zainteresowani sporządzeniem sprawozdań za poprzednie lata tzn. 2006 – 2008, to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koszt takiego sprawozdania to 50 zł netto za 1 półrocze.

Usługę będzie można zaksięgować po stronie kosztów przedsiębiorstwa na podstawie wystawianej przez nas Faktury VAT.

Szukane wyrażenia: