Jak sporządzić sprawozdanie za 2011 rok?

Jak sporządzić sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska za II-gie półrocze 2011 roku?

Najlepiej samodzielnie!

Wraz z rozpoczęciem nowego 2012 roku nadchodzi czas sporządzenia sprawozdań o korzystaniu ze środowiska za drugie półrocze 2011 roku.Sprawozdanie o korzystania ze środowiska 2011 Ostatecznym terminem złożenia tego sprawozdania w urzędzie marszałkowskim województwa, w którym siedzibę ma nasza firma, jest dzień 31 stycznia. Sprawozdanie za drugie półrocze 2011 roku sporządzamy podobnie jak poprzednie sprawozdanie za 2011 rok. Formularz sprawozdania o korzystaniu ze środowiska jak i stawki opłat pozostają przez cały 2011 rok niezmienne. Pozostaje nam tylko zaktualizować dane o zużyciu paliw dla silników spalinowych (benzyny, oleju napędowego itp) oraz dla kotłów grzewczych (paliwa stałe: miał, koks, węgiel czy płynne: olej opałowy, gaz). Dla osób składających sprawozdanie tylko z tytułu emisji spalin z silników spalinowych sporym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z naszego programu. Po zalogowaniu się naszym programie do sprawozdania o korzystaniu ze środowiska, po zdefiniowaniu używanego przez nas pojazdu pozostają do wykonania tylko 2 (wariant optymistyczny) lub 3 (wariant pesymistyczny) czynności:

  • wpisać zużycie paliwa
  • wygenerować sprawozdanie
  • zapłacić wyliczoną kwotę opłaty

Gotowe sprawozdanie otrzymamy po 1 kliknięciu! Pozostanie nam je tylko wydrukować i złożyć osobiście lub drogą pocztową. Składając sprawozdanie osobiście wydrukujmy je w 2-ch egzemplarzach, pierwszy składamy w urzędzie a na drugim warto odebrać potwierdzenie jego złożenia.

Podsumujmy, sprawozdanie za drugie półrocze 2011 roku:

  • składamy do 31.01.2012
  • na tym samym formularzu sprawozdania
  • według tych samych stawek

Konieczność wniesienia wyliczonej opłaty w formie pieniężnej następuje dopiero gdy jej wartość przekroczy 400,00 PLN.

Szukane wyrażenia: