Czytając, przeglądając niniejszy serwis internetowy czy używając w jakikolwiek sposób serwis oplatasrodowiskowa.pl lub prenumerując elektroniczny biuletyn Serwisu, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdą osobę, wykorzystującą w jakikolwiek sposób Serwis, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników Serwisu.
Jeśli nie zgadzają się Państwo z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu i nie prenumerować elektronicznego biuletynu Serwisu.


Dane Osobowe
W czasie korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą proszeni, to w większości przypadków adres e-mail. W przypadku formularzy zapytań ofertowych i rejestracji na serwisie, będą Państwo proszeni o podanie większej liczby danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnego biuletynu
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego biuletynu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi ważne informacje. Imię pozwala Serwisowi zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości
Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treść przekazywanych informacji komercyjnych.

Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia odbiorców serwisu przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na Serwisie i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez Serwis (co każdorazowo jest zaznaczone) nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Partnerzy i inne podmioty
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie lub w e-mailach. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: biuro@e-jabar.pl.