Możliwość umieszczenia swojej reklamy w serwisie oplatasrodowiskowa.pl
Forma, wielkość, miejsce i okres jej wyświetlania oraz koszt – do uzgodnienia. Zapraszamy do kontaktu.