Przedsiębiorcy składają obowiązkowe sprawozdania z korzystania ze środowiska najczęściej w wydziałach środowiska właściwego urzędu. Właściwy Urząd Marszałkowski danego województwa określamy na podstawie adresu siedziby zobowiązanego podmiotu gospodarczego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych Wydział Środowiska ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław

Dział Opłat Środowiskowych

Kierownik Anna Regner-Mikluszka tel. 71 770 42 63, pok. 304

Zbiorcze Zestawienia Danych o Odpadach (Wojewódzki System Odpadowy)

fax 71 770 43 38 Jadwiga Chruścicka tel. 71 770 43 42, pok. 309 Sylwia Wujda tel. 71 770 43 50, pok. 308 Magdalena Melnarowicz tel. 71 770 43 41, pok. 308

Opłaty za Składowanie Odpadów

Paulina Łotocka-Furdykoń tel. 71 770 42 85, pok. 309

Opłaty za Wprowadzanie Gazów lub Pyłów do Powietrza

Marlena Moskaluk tel. 71 770 43 44, pok. 309-1 Ilona Ciechanowicz tel. 71 770 43 46, pok. 309-1 Katarzyna Mróz-Rączka tel. 71 770 43 45, pok. 309-1

Opłaty za Pobór Wód i Wprowadzanie Ścieków do Wód lub Ziemi

Agnieszka Walczak tel. 71 770 43 48, pok. 308-1

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska i Geologii Plac Teatralny 2 87-100 Toruń Sekretariat tel. 056 62-18-201, fax. 056 62-18-553 Informacja tel.: 056 62-18-200

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4 20-074 Lublin telefon: 81 44 16 600 fax: 81 44 16 602 email: info@lubelskie.pl NIP: 712-24-10-470 REGON: 431028631

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra
Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Pokój 314 (budynek Starostwa) tel. 068 45-65-221 Katarzyna Tomkiewicz dla podmiotów z powiatu zielonogórskiego, międzyrzeckiego i wschowskiego tel. 068 45-65-221 Joanna Michałowska dla podmiotów z m. Gorzowa Wlkp., pow. gorzowskiego i krośnieńskiego tel. 068 45-65-387 Agnieszka Górna dla podmiotów z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i z m. Zielonej Góry

Pokój 353B tel. 068 45-65-555 Halina Kościk dla podmiotów z powiatu świebodzińskiego, sulęcińskiego i spoza woj. lubuskiego tel. 068 45-65-300 Katarzyna Pankiewicz dla podmiotów z powiatu nowosolskiego, słubickiego, żarskiego

Siedziba w Gorzowie Wlkp.

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

tel. 095 73-90-373 Marzanna Balcerkiewicz-Kunik – tylko korekty do I pół. 2010r. dla podmiotów z Gorzowa Wlkp., pow. gorzowskiego, słubickiego

tel. 095 73-90-373 Elżbieta Świderska tylko korekty do I pół. 2010r. dla podmiotów z pow. międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego

Opłata produktowa, składowanie odpadów

Pokój 314 (budynek Starostwa) tel. 068 45-65-387 Bartłomiej Kowalski

Składowanie odpadów, baterie i akumulatory

Pokój 314 (budynek Starostwa) tel. 068 45-65-387 Magda Pycia

Księgowanie wpływów z opłat, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami

Pokój 354 tel. 068 45-65-335/336 Marta Kondarewicz, Grażyna Nowak, Renata Zakrzewska

Rozpatrywanie wniosków opłat podwyższonych, umorzeń, windykacja opłat

Pokój 328 tel. 068 45-65-406 Julita Sołkiewicz tel. 068 45-65-476 Dorota Rutka

Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych

Pokój 329 tel. 068 45-65-496 Renata Wontor

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Osobiście korespondencję można składać w Biurze Podawczym – IV piętro pok. 403.

Drugi egzemplarz wykazu należy przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Lipowa 16 90-743 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Budżetu i Finansów Ul. Racławicka 56 30 – 017 Kraków

oraz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Lipowa 4 c 30-702 Kraków sekretariat – 5 piętro w sprawach dot. powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego i m. Krakowa

Delegatura w Tarnowie ul. Krasińskiego 7a 33-100 Tarnów w sprawach dot. powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, proszowickiego i m. Tarnów

Delegatura w Nowym Sączu ul. Fabryczna 11 33-300 Nowy Sącz w sprawach dot. powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i m. Nowy Sącz

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa tel. (+48 22) 5979-100 fax (+48 22) 5979-290 e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Departament Opłat Środowiskowych 03 – 469 Warszawa ul. Skoczylasa 4 (+48 22) 5979-686 (+48 22) 5979-629 oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska ul. Piastowska 14 45-082 Opole tel.: (+48) 77 44 29 310 do 319 e-mail: dos@umwo.opole.pl

Urząd Marszałkowski województwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Al. Łukasza Cieplińskiego 4, IV Piętro 35-010 Rzeszów Telefon: (0 17) 850-17-00 Fax: (0 17) 850-17-01 e-mail: urzad@podkarpackie.pl
Należne opłaty środowiskowe należy wpłacić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok tel. 085 74 97 460 fax. 085 74 97 472

Podmioty z terenu: Miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot Powiatów: gdańskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego oraz wejherowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Drugi egzemplarz ewidencji należy przesłać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk

Natomiast podmioty z terenu: Miasta: Słupsk Powiatów: chojnickiego, bytowskiego, człuchowskiego, kartuskiego, lęborskiego oraz słupskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Zespół Zamiejscowy w Słupsku Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Jaracza 18 a 76-200 Słupsk

Drugi egzemplarz ewidencji należy przesłać do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku ul. Kniaziewicza 30 76-200 Słupsk

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA UL. LIGONIA 46 40-037 KATOWICE tel.:(32) 7835647 lub 7835646 lub 7835645 lub 7835644 lub 7835643

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce

oraz zgodnie z art. 286 ust. 1b ustawy POŚ podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wymienione wykazy także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska na adres:

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-955 Kielce skr. poczt. 59

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Ochrony Środowiska Biuro Opłat Środowiskowych ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn Tel.: (89) 512 54-40
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Departament środowiska Plac Wolności 18 61 – 739 Poznań tel.: 61 626 64 00 faks: 61 626 64 01 e–mail: dsr.sekretariat@umww.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Ochrony Środowiska Biuro Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Telefony: 1. opłaty za emisję wg. powiatów: – (91) 4410269 dla powiatów: białogardzkiego, drawskiego, koszalińskiego, szczecineckiego, sławieńskiego oraz miasta Koszalin; – (91) 4410267 dla miast: Szczecin i Świnoujście; – (91) 4410268 dla powiatów: choszczeńskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego; – (91) 4410270 dla powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, łobeskiego, polickiego, świdwińskiego.

2. opłaty za wodę i ścieki wg. powiatów: – (91) 4410265 dla powiatów: gryfickiego, gryfińskiego, goleniowskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, miast: Szczecin i Świnoujście; – (91) 4410266 dla powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, myśliborskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego i miasta Koszalin;

3. opłaty za składowanie odpadów: -(91) 4410283

fax: (91) 4892141 e-mail: srodowisko@wzp.pl

Drugi egzemplarz ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska, zgodnie z art. 286 ust.6 ustawy POŚ, należy przedłożyć także do: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ul.Wały Chrobrego 4 70-504 Szczecin

Szukane wyrażenia: