Sprawozdanie z korzystania ze środowiskaSprawozdanie z korzystania ze środowiska obejmującego wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów należy złożyć w następujących terminach:

Za I półrocze danego roku – do 31 lipca danego roku;
Za II półrocze danego roku – do końca stycznia następnego roku;

Natomiast sprawozdania oraz opłaty produktowe składa się za dany rok do końca marca kolejnego roku.

Dzięki naszej aplikacji możesz wprowadzać dane na bieżąco, by w wymaganym terminie jednym kliknięciem wygenerować i wydrukować wymagane sprawozdanie.

Szukane wyrażenia: