Sprawozdanie z korzystania ze środowiska powinien złożyć każdy przedsiębiorca oraz:

  • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
  • jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami,
  • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie z niego wymaga uzyskania pozwolenia.

Najczęstszą przyczyną powstania obowiązku złożenia przez przedsiębiorcę sprawozdania oraz naliczenia opłaty środowiskowej jest fakt eksploatacji w działalności gospodarczej. jakiegokolwiek pojazdu samochodowego. Opłaty wynikające z tego tytułu oblicza się na podstawie ilości spalonego paliwa oraz klasy emisji spalin silników zastosowanych w pojazdach eksploatowanych w przedsiębiorstwie.

Sprawozdanie dotyczące opłaty produktowej powinno złożyć przedsiębiorstwo, które w jakikolwiek sposób wprowadza do obrotu na terytorium kraju opakowania lub produkty w opakowaniach, ogniwa galwaniczne, akumulatory, baterie, zarówno nowe jak i bieżnikowane opony, a także smary oraz oleje smarowe. Dotyczy to również sklepów, w których pakuje się produkty do foliowych lub papierowych toreb, a także przedsiębiorstw pakujących produkty na zlecenie firm zewnętrznych.

Kwota wolna od wpłaty wynosi 50 zł, jednakże nawet jeśli przedsiębiorca, którego dotyczy opłata produktowa nie przekroczy tej kwoty, to i tak ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie do właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca.

Szukane wyrażenia: