Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska za rok 2013

Polskie Ministerstwo Gospodarki od dwóch lat realizuje ambitny plan, którego celem jest „Stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej”. Jednym z efektów tego planu jest wprowadzenie kolejnego dokumentu deregulacyjnego, jakim jest ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. Z 2012 r. poz. 1342).

Ustawa ta ma wpłynąć na poprawę płynności finansowej przedsiębiorców, poprzez ograniczenie zatorów płatniczych oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorstwami, a także ograniczenie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych.

Jednym z takich obciążeń jest obowiązek składania sprawozdań oraz wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska. Do końca 2012 roku podatnicy składali sprawozdania 2 razy do roku w terminie do końca lipca za I półrocze oraz do końca stycznia kolejnego roku za II półrocze. W razie konieczności (jeśli należność wynikająca ze sprawozdania przekroczyła 400 zł/półrocze) także w tych terminach należało uiścić opłatę środowiskową. Powyższe sprawozdania należy składać do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Po zmianach, które wnosi wyżej wymieniona ustawa opłaty za korzystanie ze środowiska będą rozliczane raz do roku do 31 marca roku następującego po upływie roku sprawozdawczego. Sprawozdania będzie składało się tylko do Marszałka Województwa, a roczna wysokość opłaty, zwolniona z obowiązku wnoszenia, to 800 zł.

Opłaty za II półrocze 2012 r. mają być wnoszone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, tzn. należy je uregulować do 31 stycznia 2013 r.

Szukane wyrażenia: